Anna de Lange

Geboren 24 augustus 1949 | fijnschilderes.

Als schilderes kijk je naar datgene wat zich aandient. Je kijkt naar iets wat waarneembaar is. Daarbij kun je je openstellen voor het volstrekt unieke van iets of iemand. En ook al lijken er zich herhalingen voor te doen: niets is hetzelfde als het voorgaande. In die zin is de wereld telkens juist ontstaan. Vanuit deze ontvankelijkheid wordt het boeiend: je kijkt met je vroegste ogen, waardoor de waarde van de doodgewone dingen zichtbaar wordt. Pas in oprechte aandacht komen mensen en dingen tot hun recht.